Błyskawiczne działanie, realizacja procesów „just-in-time", dostępność wykwalifikowanej kadry oraz realizowanie zleceń transportowo-spedycyjnych w określonym czasie i miejscu.

Transport morski

Transportujemy na wodach morskich i śródlądowych. Do przewozu towarów używamy wielu wyspecjalizowanych statków: masowców, drobnicowców, kontenerowców, tankowców, chemikaliowców i innych.

Więcej

Transport lotniczy

Oferujemy przelot ładunków w eksporcie i imporcie oraz kompleksową obsługę ładunków w systemie drzwi-drzwi w oparciu o renomowane linie lotnicze do/z dowolnego miejsca na świecie.

Więcej

Magazynowanie

Nasi klienci mają również możliwość skorzystania z naszej oferty magazynowania. Do Państwa dyspozycji mamy wózki widłowe oraz magazyn o powierzchni 2000m2 i wysokości składowania 5m.

Więcej